25.1.12

xo醬粒粒蘿蔔糕

新年真係特別忙 =p 雖然哩幾日都係煮到唔停手,不過真係太攰,冇時間出食譜, 所以今晚有幾分鐘,都係分享較簡單o既煎蘿蔔糕(當然係用自家製的蘿蔔糕同xo醬啦 =)
足料蘿蔔糕 (食譜)
自家xo醬 (食譜)


1. 煎時由雪櫃取出蘿蔔糕(凍的糕較硬,會較易煎)
2. 將糕切成粒或條形,以中火煎香糕的表面至金黃
3. 按個人喜好,加入適量的xo醬,輕力炒勻即可

沒有留言:

發佈留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...